Salarisadministratie en loonbelasting

Als u werknemers heeft, dan moet u hen natuurlijk betalen. Als werkgever moet u zich daarbij aan alle geldende wet- en regelgeving houden. Die regelgeving kan echter van jaar tot jaar wijzigen. De beloning van uw werknemers dient juist en tijdig te zijn, om juridische procedures, onnodige kosten en motivatieverlies te voorkomen.

Extent biedt u de volgende mogelijkheden:

  • Geheel verzorgen van uw loonadministratie
  • Ondersteunen bij uw loonadministratie
  • Verzorgen aangiften loonheffingen
  • Assisteren bij opbouw of herstructureren van uw ‘loongebouw’
  • Ondersteunen ontslagaanvragen / helpen bij beëindiging dienstverbanden
  • Contacten onderhouden met Belastingdienst, pensioenfondsen, bedrijfstakfondsen en verzekeraars
  • Verstrekken van gegevens aan (daarop recht hebbende) derden
  • Begeleiden van boekenonderzoek loonheffingen